Missionair werk

Een belangrijke Bijbelse opdracht voor kerken is het verkondigen van het evangelie. Dit gebeurt natuurlijk in de zondagse erediensten, maar die worden steeds minder bezocht. De vraag rijst dan, op welke manier het evangelie in deze tijd verkondigd moet worden om toch ook mensen te bereiken die niet in de kerkdiensten komen. Hoe pak je dat aan? Wat voor manieren zijn daar voor? Wat kunt u in uw kerk doen? Dit zijn voorbeelden van vragen waar wij graag met u over willen nadenken, om het Koninkrijk van God ook in onze eigen omgeving weer breed onder de aandacht te brengen.

EnthousiastWat voor aanpak er uiteindelijk in uw situatie uit komt, hangt van verschillende dingen af. In de eerste plaats zijn de samenstelling van uw kerk en uw dorp van belang. Ook is de richting die u op wilt van belang. Misschien vindt u het belangrijk om samen gemeente te zijn en als gemeente de aansluiting te zoeken met onkerkelijken en randkerkelijken in uw dorp, maar het kan ook zo zijn dat u zich met een pioniersplek op een specifieke doelgroep wilt richten. Zo zijn er verschillende mogelijkheden en is het zoeken naar de manier die bij u past.

Natuurlijk moet er een aantal enthousiastelingen zijn een dergelijk spannend project willen oppakken. Ook daarbij zijn wij u graag van dienst. In de eerste plaats zijn wij zelf van die enthousiastelingen. Wij willen graag van ons eigen enthousiasme voor de kerk van onze Heer uitdelen.